Ple de l’Ajuntament del dia 3 de gener del 2012

El proper dimarts dia 3 de gener del 2012 se celebrarà sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament a les 21:15 a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Punt 2n.- Aprovació prèvia de projecte d’obres.
Punt 3r.- SAU2 la Closa, aprovació definitiva de Pla parcial, i aprovació inicial de projecte d’urbanització.
Punt 4t.- Aprovació del pressupost per a l’exercici 2012.
Punt 5è.- Concertació d’una operació de tresoreria.
Punt 6è.- Aprovació inicial de suplement de crèdit.
Punt 7è.- Decrets i comunicacions.
I per acabar hi haurà torn de precs i preguntes.

Us recordem que els Plens són públics.