Ple de l’Ajuntament del dia 27 de març del 2012

El proper dimarts, dia 27 de març del 2012, se celebrarà sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament a les 21:15 a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’ acta de la sessió anterior.
Punt 2n.- Aprovació de projecte.
Punt 3r.- Sol·licitud de subvencions.
Punt 4t.- Sol·licitud de revisió de solar a favor de l’Ajuntament.
Punt 5è.- Signatura de convenis amb Dipsalut, Diputació de Girona i la DGT.
Punt 6è.- Aprovació definitiva de la llista d’admesos de sol·licitants d’habitatges d’HPO.
Punt 7è.- Aplicació de l’RDL 4/2012, de 24 de febrer.
Punt 8è.- Aprovació inicial de modificació d’ordenança fiscal.
Punt 7è.- Decrets i comunicacions.
I per acabar hi haurà torn de precs i preguntes.

Us recordem que els Plens són públics.