Ple de l’Ajuntament el dijous 21 de juny del 2012

El proper dijous, dia 21 de juny del 2012, se celebrarà sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament a les 21:15 a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Aprovació, si s’escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors.
Punt 2n.- Aprovació definitiva de codificació de via.
Punt 3r.- Obres d’adequació de solar per aparcament.
Punt4t.- Proposta de modificació de sentits de circulació de trànsit.
Punt 5è.- Signatura de conveni amb Inspai.
Punt 6è.- Adjudicació de 6 habitatges d’HPO.
Punt 7è.- Liquidació de l’exercici de 2011, assabentat.
Punt 8è.- Implantació de seu electrònica.
Punt 9è.- Delegació de recaptació de l’Impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana.
Punt 10è.- Decrets i comunicacions.
I per acabar hi haurà torn de precs i preguntes.

Us recordem que els Plens són públics.