Ple de l’Ajuntament el dijous 27 de setembre del 2012

El proper dijous, dia 27 de setembre del 2012, se celebrarà sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament a les 21:15 a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany  l’acta de la sessió anterior.
Punt 2n.- Proposta d’al·legacions al Document previ ambiental. Millora general. Nova carretera des de pk 375+200 de la carretera C-31 al pk 34+00 de la  C-260. Tram Siurana-Castelló d’Empúries.
Punt 3r.- Fixació de les Festes Locals per a 2013.
Punt 4t.- Aprovació del Compte General de l’exercici de 2011.
Punt 5è.- Aprovació definitiva del Pla de gestió de residus municipal.
Punt 6è.-  Sol·licitud de pròrroga per la justificació de la subvenció de Pla de Monuments.
Punt 7è.- Aprovació de tràmit d’expedient de sol·licitud de llicència d’obres.
Punt 8è.- Adhesió al Pacte d’Alcaldes.
Punt 9è.- Decrets i comunicacions.
I per acabar hi haurà torn de precs i preguntes.

Us recordem que els Plens són públics.