Ple de l’Ajuntament el dimarts 30 d’octubre del 2012

El proper dimarts, dia 30 d’octubre, se celebrarà sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a les 13:15 a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany l’acta de la sessió anterior.
Punt 2n.- Sorteig dels membres de la Mesa de les Eleccions al Parlament de Catalunya.
Punt 3r.- Modificació d’Ordenances Fiscals.
Punt 4t.- Escrits i comunicacions.

Us recordem que els Plens són públics.