Ple de l’Ajuntament el dimarts 4 de desembre del 2012

El proper dimarts, dia 4 de desembre, se celebrarà sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a les 21 h. a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Punt 2n.- Aprovació de declaració d’un crèdit com a no disponible.
Punt 3r.- Aprovació de la modificació de traçat de la Xarxa d’itineraris saludables.
Punt 4t.- Proposta de modificació dels Estatus de la Mancomunitat de Serveis de Fortià i Riumors.
Punt 5è.- Aprovació del Pressupost de l’exercici 2013.
Punt 6è.- Programació de la Festa Major de Sant Julià.
Punt 7è.- Decrets i comunicacions.

Us recordem que els Plens són públics.