Dinamitzacions del Parc de Salut i de l’Itinerari Saluable

El dimarts 12 a les 15:30 h. es portarà a terme la primera dinamització del Parc de Salut Urbà.

Al següent calendari hi podeu trobar la resta de sessions, juntament amb els dies que es farà l’Itinerari Saludable.

Dinamitzacions Parc de Salut i Itinerari