Ple de l’Ajuntament el dilluns 25 de febrer del 2013

El proper dilluns, dia 25 de febrer, se celebrarà sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a les 21 h. a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Punt 2n.- Aprovació d’adhesió a la demanda agregada de subministrament elèctric.
Punt 3r.- Aprovació de la memòries valorades.
Punt 4t.- Sol·licituds a la convocatòria PUOSC 2013-2016.
Punt 5è.- Aprovació inicial de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries núm.  14.
Punt 6è.- Proposta per l’emplaçament d’infraestructures a SAU2 la Closa.
Punt 7è.- Aprovació i informe previ de sol·licituds de de llicències d’obres.
Punt 8è.- Aprovació de projecte de Rehabilitació de la façana nord de la casa de la Reina Sibil·la.
Punt 9è.- Sol·licitud de subvencions a la Diputació de Girona.
Punt 10è.- Decrets i comunicacions.

Us recordem que els Plens són públics.