Ple de l’Ajuntament el dijous 4 d’abril del 2013

El proper dijous, dia 4 d’abril del 2013, se celebrarà sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament a les 21:15 a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:
Punt 1r.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Punt 2n.- Aprovació de conveni de cessió de vial.
Punt 3r.- Modificació de numeració d’un tram de carrer.
Punt 4t.- Modificació de servei i creació de reglament del servei de deixalleria.
Punt 5è.- Decrets i comunicacions.
I per acabar hi haurà torn de precs i preguntes.

Us recordem que els Plens són públics.