Ple de l’Ajuntament el dimarts 30 d’abril del 2013

El proper dimarts, dia 30 d’abril, se celebrarà sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a les 21 h. a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Punt 2n.- Aprovació de la modificació de crèdit del pressupost 1/2013.
Punt 3r.- Modificació de retribucions de càrrecs electes.
Punt 4t.- Aprovació d’un expedient urbanístic.
Punt 5è.- Decrets i comunicacions.

Us recordem que els Plens són públics.