Ple de l’Ajuntament el divendres 31 de maig del 2013

El proper divendres, dia 31 de maig, se celebrarà sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a les 9 h. a la Casa de la Vila.

El motiu de la sessió és el següent:

Punt 1r.- Aprovació provisional  de la modificació puntual núm. 14 de les normes subsidiàries.

Us recordem que els Plens són públics.