Ple de l’Ajuntament el dijous 27 de juny del 2013

El proper dijous, dia 27 de juny, se celebrarà sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament a les 21:15 a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Punt 2n.- Aprovació del Compte General de 2012.
Punt 3r.- Programa de la Festa Major.
Punt 4t.- Decrets i comunicacions.
I per acabar hi haurà torn de precs i preguntes.

Us recordem que els Plens són públics.