Ple de l’Ajuntament el dijous 26 de setembre del 2013

El proper dijous, dia 26 de setembre, se celebrarà sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament a les 21:15 a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Aprovació de les actes de sessions anteriors.
Punt 2n.- Aprovació de conveni de col·laboració econòmica entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Fortià.
Punt 3r.- Fixació de les festes locals 2014.
Punt 4t.- Recuperació d’ofici d’un camí.
Punt 5è.- Decrets i comunicacions.
I per acabar hi haurà torn de precs i preguntes.

Us recordem que els Plens són públics.