Ple de l’Ajuntament el dijous 28 de novembre del 2013

El proper dijous, dia 28 de novembre, se celebrarà sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a les 19:45 h. a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Aprovació de les actes de sessions anteriors.
Punt 2n.- Obra de rehabilitació de la casa de la reina Sibil·la. Aprovació de modificació de projecte i informe i adjudicació de l’obra.
Punt 3r.- Contractació de la concessió d’un servei públic municipal. Aprovació de l’expedient i obertura de procediment d’adjudicació.
Punt 4t.- Aprovació, si s’escau del Pressupost municipal de 2014.
Punt 5è.- Programació de festes.

Us recordem que els Plens són públics.