Ple de l’Ajuntament el dijous 9 de gener del 2014

El proper dijous, dia 9 de gener, se celebrarà sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament a les 21:15 a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Punt 2n.- Aprovació del calendari  de cobrament de taxes i impostos municipals per a 2014.
Punt 3r.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries número 15.
Punt 4t.- Inici d’expedient de designació de Jutge de pau substitut.
Punt 5è.- Aprovació, si s’escau, d’al•legacions a la planificació del període 2013-2017 del PUOSC.
Punt 6è.- Aprovació del Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES).
Punt 7è.- Ratificació de l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci local Localret.
Punt 8è.- Encàrrec de projecte.
Punt 9è.- Escrits i comunicacions.

Us recordem que els Plens són públics.