Ple de l’Ajuntament el dilluns 3 de març del 2014

El proper dilluns, dia 3 de març, se celebrarà sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a les 13:30 h. a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Punt 2n.- Aprovació de presentació de recurs contra la llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
Punt 3r.- Elecció de Jutge de Pau substitut.
Punt 4t.- Aprovació de sol·licitud de subvencions.
Punt 5è.- Escrits i comunicacions.

Us recordem que els Plens són públics.