Ple de l’Ajuntament el dijous 26 de juny del 2014

El proper dijous, dia 26 de juny, se celebrarà sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament a les 20:30 a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Punt 2n.- Llicències d’obres.
Punt 3r.- Programa de la Festa Major de Sant Cels.
Punt 4t.- Fixació de les Festes locals  per a 2015.
Punt 5è.- Decrets i comunicacions.
Punt 6è.- Assumptes urgents.
I per acabar hi haurà torn de precs i preguntes.

Us recordem que els Plens són públics.