Ple ordinari de l’Ajuntament el dijous 25 de setembre del 2014

El proper dijous, dia 25 de setembre, se celebrarà sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament a les 21:30 a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Punt 2n.- Aprovació definitiva de projecte d’obres.
Punt 3r.- Proposta de creació d’ordenances.
Punt 4t.- Aprovació inicial de modificació Puntual de del Pla Especial Urbanístic d’identificació i regulació de Masies i Cases Rurals.
Punt 5è.- Adjudicació de la subhasta de parcel·la.
Punt 6è.- Aprovació del compte General de 2013.
Punt 7è.- Decrets i comunicacions.
I per acabar hi haurà torn de precs i preguntes.

Us recordem que els Plens són públics.