Ple de l’Ajuntament el dilluns 14 de novembre del 2014

El proper dilluns, dia 14 de novembre, se celebrarà sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a les 20:15 h. a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1r.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Punt 2n.- Aprovació d’expedient de Modificació crèdit del pressupost.
Punt 3r.- Acceptació de les ajudes i normativa del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.
Punt 4t.- Obertura d’expedient de contractació de l’obra de Projecte per la millora de la seguretat i salubritat del Centre Agrícola i Social.
Punt 5è.- Sol·licitud de subvencions  i concessió d’ajuts.
Punt 6è.-Aprovació de l’Avanç de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Fortià núm.16. Àrea d’equipaments privats de Fortià.
Punt 7è.- Aprovació prèvia de projecte bàsic d’autorització urbanística.
Punt 8è.- Resolució d’adjudicació de venda de parcel·la per a construcció d’habitatges d’HPO.
Punt 9è.- Programació i contractació de la festa major 2015.
Punt 10è.- Decrets i comunicacions.

Us recordem que els Plens són públics.