Ple de l’Ajuntament el dijous 15 de gener del 2015

El proper dijous, dia 15 de gener, se celebrarà sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a les 20:15 h. a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
Punt 2.- Aprovació provisional de modificació puntual del Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Fortià.
Punt 3.- Aprovació inicial de modificació puntual  de les Normes subsidiàries de Planejament de Fortià núm. 16 i Informe de sostenibilitat ambiental. Àrea d’equipaments.
Punt 4.- Aprovació de calendari del contribuent.
Punt 5.- Decrets, i comunicacions.

Us recordem que els Plens són públics.