Ple de l’Ajuntament el dijous 26 de març del 2015

El proper dijous, dia 26 de març, se celebrarà sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament a les 20:15 h. a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
Punt 2.- Acord de prorroga en l’acord marc de subministrament elèctric
Punt 3.-Aprovació de projecte d’obres de Restauració de la casa reina Sibil.la. Restauració façana est
Punt 4.- Aprovació d’estudi de Condicionament acústic del Centre Agrícola i Social
Punt 5.-Aprovació de projecte de Pavimentació de camí públic d’accés a les Batllíes i planta de tractament d’àrids
Punt 6.- Aprovació d’expedient  d’alteració de la qualificació jurídica d’un tram de camí, permuta i afectació a l’ús i domini públic
Punt 7.- Elecció de Jutge de Pau titular
Punt 8.- Sol•licitud de subvencions
Punt 9.- Ratificació de decrets
I per acabar hi haurà torn de precs i preguntes.

Us recordem que els Plens són públics.