Ple de l’Ajuntament el dimecres 20 de maig del 2015

El proper dimecres, dia 20 de maig, se celebrarà sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a les 20:15 h. a la Casa de la Vila.

Els motius de la sessió són els següents:

Punt 1.- Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors.
Punt 2.-  Adjudicació de la gestió de la Piscina municipal per a la temporada 2015.
Punt 3.- Sol•licitud i concessió de diverses subvencions.
Punt 4.- Modificació puntual Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals, incorporació directrius CTU.
Punt 5.- Aprovació de model de registre d’interessos.
Punt 6.- Donar compte al Ple de la liquidació del Pressupost Municipal.
Punt 7.-  Escrits i comunicacions.

Us recordem que els Plens són públics.