Sessió de constitució de l’Ajuntament

El proper dissabte, dia 13 de juny, se celebrarà sessió de constitució de l’Ajuntament a les 12 h. a la Sala de sessions de la Casa Consistorial.

Els motius de la sessió són els següents:

1. Constitució de la Mesa d’Edat.
2. Comprovació de les credencials.
3. Jurament o promesa dels regidors.
4. Declaració de constitució de la Corporació.
5. Elecció de l’Alcalde.
6. Jurament o promesa de l’Alcalde i presa de possessió en el seu cas.