Ple Ordinari a l’Ajuntament pel proper dijous 28 d’Abril a les 20:15

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA

Dia: dijous 28 d’abril de 2016
Hora: 20.15h.
Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA

Punt 1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior

Punt 2.- Contractació de servei de socorrisme de la Piscina municipal

Punt 3.- Aprovació de plànol de delimitació de Fortià

Punt 4.- Licitació del servei de bar de la piscina municipal

Punt 5.- Relleu en les funcions de tresoreria i recaptació

Punt 6 .- Aprovació de la segona certificació de l’obra de Millora de la seguretat i salubritat del Centre Agrícola i Social

Punt 7.- Sol·licitud de subvencions

Punt 8.- Festa  Homenatge a la Vellesa

Punt 9.- Decrets i comunicacions

Punt 10.- Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes.

 

Ús recordem que ls plens són publics i obrets a tothom.